çağdaş siyasi düşünceler

*** 2021-2022 Bahar Dönemi SUI 343 Çağdaş Siyasi Düşünceler syllabus için tıklayınız…

1. Hafta – Giriş: Siyaset, Felsefe, Sosyoloji

– Film: Idi i smotri (Yön. Elem Klimov, 1985)

– Podcast: University of Oxford, Podcasts, Modernism and Post-Modernism

“Çağdaşlık” Kavramı

 • Çağdaşlık sözcüğü ile anılan kavram bir mekan mı, yoksa bir zaman mı sorunudur?
 • Pozitivizmin bugünkü çağdaşlıktaki payı nedir?
 • Çağdaşlığı gözlemleme amacındaki bilim insanı hangi kaynaklara başvurmalıdır?
 • Modern devlet ile çağdaşlık arasında sarsılamaz bir bağdan söz edilebilir mi?
 • Modern hukuk çağdaşlığın neresindedir?
 • Evrensel ile tikel ayrımı, çağdaşlık tartışmalarına nasıl adapte edilebilir?

“Siyasal” Kavramı

 • Siyasal olan nedir?
 • Farklı siyaset seçeneklerini bir ortak paydada buluşturan temel amaç ne olabilir?
 • Toplumsallık olmadan siyaset olabilir mi?
 • Bir düzen sağlama yöntemi olarak siyaset neden ve nasıl çağdaşlık tartışmalarına dahil edilmelidir?

“Düşünce” Kavramı

 • Felsefe nedir?
 • Filozof kimdir?
 • Felsefeyi bilimden ne ayırır? Neden bu iki kavram birbirinden ayrılmalıdır?
 • Sokrates’e göre ideal yönetim yapısının başında kim bulunmalıdır? Neden?
 • Platon’un ideal devletini besleyen varlıklar-formlar dünyası ayrımı nasıl anlaşılmalıdır? Bu devlette yöneten-yönetilen ayrımı neye göre yapılır?
 • Aristoteles’e göre politika nedir? Varlıkların telosu göz önüne alındığında, siyasetin ve devletin varoluş nedenleri olarak hangi kavramlara başvurulmalıdır?
 • Sosyoloji nedir?
 • Sosyolog kimdir?
 • “Siyaset sosyolojisi”nden ne anlaşılmalıdır?

2. Hafta – Jeremy Bentham / John Stuart Mill

– Film: Barry Lyndon (Yön. Stanley Kubrick, 1975)

– Podcast: BBC4, In Our TimeUtilitarianism